معرفی خوردوها

گروه گردشگری شاهرود
خودرو دو دیفرانسیل چیست؟

سیستم های حرکتی در خودروها انواع مختلفی دارند و همه این سیستم ها از یک اصول کلی پیروی می کنند. پs به این ترتیب که قدرت موتور یا به دیفرانسیل جلو یا به دیفرانسیل عقب و دست آخر به هر دو متصل می شود.

برای فهم راحت تر این مساله که بدانید وقتی قدرت موتوربه هر محور یا دیفرانسیل خودرو انتقال پیدا میکند چه تاثیری در حرکت دارد،تصور کنید اگر خودرو معمولی خودتان در یک گودال گیر کند احتمالا وقتی گاز میدهید یکی از چرخ های جلو یا قب شروع به چرخیدن و هرزگردی میکند،اما در خودروهای دو دیفرانسیل میتواند با انتقال قدرت به جرخ های جلو و عقب خودرو از چاله بیرون بیاید،چون با استفاده از اصطحکاک چرخ های عقب یا انتقال قدرت به محوری که در چاله قرار ندارد انگار خودرو شما نیروی کمکی دیگری در اختیار دارد.

به همین جهت به شما توصیه می شود جهت سفرهای طبیعت گردی از خودروهای دو دیفرانسیل استفاده کنید.

گروه گردشگری شاهرود

خودروهای گروه گردشگری شاهرود

گروه گردشگری شاهرود

خودروهای گروه گردشگری شاهرود