تور آبشار و قندیل های اوستا

تور آبشار و قندیل های اوستا
تور آبشار و قندیل های اوستا

آبشار و قندیل های اوستا ابرسج از بهترین جاذبه های طبیعی شاهرود بود و یکی از مقاصد گردشگری ما جهت تورهای یک روزه می باشد.

آبشار اوستا در دامنه عظیم قله شاهوار قرار دارد فاصله این آبشار از شاهرود در حدود 15 کیلومتر بوده و این سفر نیز هماهنند تمامی سفرهای ما با خودروهای آفرودی برگزار می گردد.

امکان سفر در تمامی ماه های سال به این منطقه صورت می پذیر اما در فصول سرد این جذابیت چند برابر خواهد بود

برای ثبت نام در این تور با ما تماس بگیرید.